Năm nay, lễ hội Trường Yên diễn ra từ ngày 15​ – 17/4 (tức 9 ​- 11/3 âm lịch). Lễ hội nhằm kỷ niệm 1.048 năm (968 – 2016) ngày vua Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế. Lễ hội diễn ra với nhiều phần lễ đậm đà bản sắc dân tộc như: Lễ rước nước, rước kiệu, cầu siêu… Các phần hội đậm chất văn hóa truyền thống như thi thư pháp, cờ người, đấu vật, chọi gà…

Ảnh: Tổng hợp – NB Quê hương tôi

Ảnh: Lễ hội Trường Yên – kỷ niệm 1048 năm Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng Đế
Đánh giá bài viết

Trả lời